หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 
 
 
#‎การครอบครองปรปักษ์ที่ดิน‬ คืออะไร ?  684 0 25 ก.พ. 2559
กฎหมายปกครองน่ารู้ ๒๒ ว่าด้วยเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   564 0 18 ก.พ. 2559
ถ้ามีใครหรือหน่วยงานใดถาม เพราะเหตุใดถึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาไม่เกิน 500,000 บาท  603 0 8 ก.พ. 2559
องค์ประกอบของประชาคมหมู่บ้าน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.2/ว 0600 ลว.29 มกราคม 2559  1407 0 8 ก.พ. 2559
10 หลักการเป็นผู้นำชั้นยอด!  1146 0 8 ก.พ. 2559
การกำหนดราคากลาง ที่มิใช่งานก่อสร้า  763 0 12 ม.ค. 2559
ความรับผิดของเจ้าหน้าที่พัสดุ กรณีที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง  1065 0 12 ม.ค. 2559
ตัวอย่างโครงการทำแผนสาม  1500 0 12 ม.ค. 2559
วันเด็ก "เบิกอะไรได้บ้าง"   834 0 5 ม.ค. 2559
การอุทิศที่ดินให้ใช้เป็นถนนสาธารณะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการให้ต่อพนักงานงานเจ้าหน้าที่หรือไม่   808 0 26 พ.ย. 2558
การรับรองกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง อบต.มีอำนาจหน้าที่หรือไม่ มีคำตอบ   4195 1 23 พ.ย. 2558
กรณีงานตกลงราคาไม่เกิน 5 แสน  1083 0 29 ต.ค. 2558
สอบราคา หากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่วนราชการจะยกเลิกการสอบราคาครั้งนั้นได้หรือไม่  1266 0 29 ต.ค. 2558
กรณีศึกษา กรณี สตง. ทักท้วงเรื่องการทดสอบคอนกรีต  20766 1 21 ต.ค. 2558
ผังปฏิบัติการ "ราคากลาง" งานก่อสร้างของราชการ  440 0 21 ต.ค. 2558
กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๒๘)  733 0 21 ต.ค. 2558
เจ้าของอพาร์ทเม้นท์แจ้งว่าปีที่ผ่านมามีห้องว่าง แต่ไม่มีคนเข้ามาเช่า จะขอลดค่าภาษี จะทำอย่างไร?  436 0 6 ต.ค. 2558
คำแนะนำการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และคำนวณราคากลาง  524 1 7 ก.ย. 2558
ข้อหารือเกี่ยวกับการเสนอราคาของผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7  1904 1 24 ส.ค. 2558
ที่ดินของวัด บทความทางพุทธศาสนา  1749 0 24 ส.ค. 2558
การเบิกเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1247 0 24 ส.ค. 2558
การจัดหาครุภัณฑ์และรถยนต์  568 0 17 เม.ย. 2558
ซักซ้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อปท.  536 0 16 เม.ย. 2558
การจำหน่ายพัสดุ.....ดำเนินการอย่างไร  533 0 7 เม.ย. 2558
กฎหมายน่ารู้ : การชำระหนี้ด้วยเหรียญกษาปณ์  524 0 20 มี.ค. 2558
   1      2      3     (4)     5   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-047-3789
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จำนวนผู้เข้าชม 4,124,785 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10