รถยนต์ราชการต้องทำประกันภัยความเสียหายหรือไม่ มีคำตอบ
 

ถามอยู่..เนื่องๆ

**** รถยนต์ราชการต้องทำประกันภัยความเสียหาย มัย***

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2535
เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน..

มาตรา 8 บอกว่า......

มาตรา ๘ รถดังต่อไปนี้ \"ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหาย \" ตามมาตรา ๗
(๑) รถสำหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระรัชทายาทและรถสำหรับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(๒) รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการ
พระราชวังกำหนด
(๓) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร

ฉะนั้น จึงเป็นคำตอบ....

เขียนโดย   คุณ อบต.โพกรวม

วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 08.54 น. [ IP : 110.78.137.32 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803 , 036-511-072
จำนวนผู้เข้าชม 2,451,023 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com