หน้าที่ที่สำคัญของกรรมการ E-biding
 

กรรมการ E-biding
นี้คือ สิ่งสำคัญ ขั้นตอนสำคัญ..
ที่ท่านต้องกระทำ ก่อน ประกาศ คัดเลือก เค้า

สาเหตุ...
เล่าว่า... บริษัท ผู้เสนอราคาต่ำสุด (ต่ำกว่าราคากลาง 30 % ) บริษัท อยู่ กทม.มาเสนอราคา ณ ปราจีนบุรี อบต.ประกาศคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
มีหนังสือแจ้งมาทำสัญญา 2 ฉบับ แล้ว...ไม่มาทำสัญญาเลย....(เฉยๆ..) ทำอย่างไร
ก็แนะนำไปแล้ว.....ครับ

แต่สิ่งที่ผมบอกกล่าว บ่น หรือ อธิบายตลอด คือ

ตามประกาศ ข้อ 5.6 วรรคสอง.......

...............ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ํา \"จนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ \"
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ( อบต/ เทศบาล) จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจง ไม่เป็นที่รับฟังได้ ( อบต/เทศบาล...) มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น5 ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก (อบต.หรือเทศบาล.....)

เค้า ฟันราคา กันมา...

ท่านต้อง (1) ให้เค้าเข้าชี้แจง และแสดงหลักฐาน.... ที่ทำให้ ท่านคณะกรรมการ เชื่อ หรือ อบต.เชื่อว่า เค้าทำงานนั้นได้จริงๆ ทำงานนั้นเสร็จจริงๆ

ท่านต้อง..ซักถาม -สอบถาม ถึงความพร้อม...เค้า
-สอบถามถึงการกรอกรายละเ * * * ยดของ BOQ ว่าครบถ้วน ถูกต้อง มัย..
-สอบถามข้อเท็จจริงอื่นๆ...

จนแน่นใจว่าเค้าทำงานได้จริง จึงคัดเลือกเค้า...
หรือประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา....

****แต่ที่เจอ หรือพบ และก็มีปัญหา ว่าคัดเลือกเค้าแล้ว เค้าไม่มาทำสัญญาจ้าง...กับ อบต.เทศบาล......

สาเหตุ เพราะ กรรมe-bidding อ่อนด้อย..
(ขี้เกียจ.../ไม่รู้...ไม่อยากทะเลาะกับผู้รับเหมา...กลัว ว่า
ผู้เสอนราคาต่ำแล้ว ไม่คัดเลือกเค้า เค้าจะฟ้อง....เลยไม่ต้องสอบถาม ซักถามอะไร ง่ายๆ

*** ก็ประกาศหรือข้อสงวนสิทธิ์ข้างต้น ตามข้อ 5.6 วรรคสอง มันคุ้มครองท่านไว้แล้ว...\"นิรโทษกรรมท่านไว้แล้\"
(ถ้าท่านทำงานด้วยความโปร่งใส/ มีขั้นตอนชัดเจน....) ท่านไม่ต้องกลัวเลย...ครับ

ฉะนั้น นำข้อความ นี้ มาใช้ประโยชน์ สกัด บรรดา \"จำพวกฟันราคาแล้วทิ้งงาน /ไม่เอางานให้ออกไปจากสารระบบ ครับ....

เพชร โพสาราช
13/7/2561

เขียนโดย   คุณ อบต.โพกรวม

วันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 14.16 น. [ IP : 110.77.187.240 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803 , 036-511-072
จำนวนผู้เข้าชม 2,451,020 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com