หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โพกรวม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 


 
<<
>>
X
ประกาศ เรื่อง ประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลผลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประมวลผลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
ประมวลผลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
----------------------------------------------
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสามกำหนดให้ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตาม ความร้ายแรงแห่งการกระทำ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็น  การกระทำผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช  25๖0 มาตรา  ๗๖ วรรคสาม  องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 25๖6(นายวุฒิพงศ์  ศรีรัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2566 เวลา 19.58 น. โดย สำนักปลัด อบต.

ผู้เข้าชม 64 ท่าน

 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-047-3789
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
อบต.โพกรวม : 036-510-803 กองช่าง : 036-510-802 กองสวัสดิการสังคม : 036-510-564 งานป้องกันฯ : 036-699-433
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จำนวนผู้เข้าชม 9,211,206 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10