หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในหนาวยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2