หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในหนาวยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(งวดรายงาน 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)