หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 

ประกาศ/คำสั่ง
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่ววนตำบลโพกรวม [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ รายงานรายรับ-รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง ของดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยวิสามัญ สมัยที่ห้า ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง แก้ไขปรับปรุง โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ดำรงค์ธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและเจ้าหน้าที่ให้บริหารข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แจ้งประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานครูที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น แะระดับดีมาก [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนการมาสาย ของพนักงานส่วนตำบล พนักกงาานครู องค์กาารบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2   
   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-047-3789
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จำนวนผู้เข้าชม 4,439,361 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10