หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บริเวณเลียบคลองชลประทาน L6 หน้าบ้าน ส. อบต. สมยศ จ่ายยัง หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  18 เม.ย. 2565 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายข้างแพล้นปูนเขตตำบลน้ำตาล ระยะทางยาว 60 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  24 มี.ค. 2565 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง พร้อมตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )  15 มี.ค. 2565 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 1 ตำบลโพกรวม  4 มี.ค. 2565 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะราคา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ม.ค. 2564 127
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. 28009 สายเลียบคลองบางบ้านไร่ ฝั่งริมขวา เริ่มจากคลองมหาราช ถึงถนนสายเอเซีย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพกรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ม.ค. 2564 81
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. ๒๘๐๑๐ สายL๖ หมู่ที่๓ ฝั่งซ้าย จากคันคลองมหาราช ถึงถนนสายเอเซีย หมู่ที่ ๖ ตำบลโพกรวม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ม.ค. 2564 117
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. ๒๘๐๒๐ สายทางเข้าวัดโคกพระ ถึงบ้านนางบุญเลี้ยง พิมพ์รัตน์ (หนองลาน) หมู่ที่ ๔ ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 ม.ค. 2564 103
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. ๒๘๐๒๐ สายทางเข้าวัดโคกพระ ถึงบ้านนางบุญเลี้ยง พิมพ์รัตน์ (หนองลาน) หมู่ที่ ๔ ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 ธ.ค. 2563 88
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. ๒๘๐๐๓ สายบ้านนางศรีนวล มากมี ถึงคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพกรวม จำนวน ๑ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม  15 ธ.ค. 2563 83
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ.28020 สายทางเข้าวัดโคกพระ ถึงบ้านนางบุญเลี้ยง พิมพ์รัตน์ (หนองลาน) หมู่ที่่ 4 ตำบลโพกรวม   9 ธ.ค. 2563 102
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. ๒๘๐๑๖ สายคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ ๖ จากโรงงานกระดาษถึงเขตติดต่อตำบลบางมัญ ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ธ.ค. 2563 75
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. ๒๘๐๐๓ สายบ้านนางศรีนวล มากมี ถึงคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพกรวม จำนวน ๑ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธ.ค. 2563 90
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ.28010 สายL6 หมู่ที่ 3 ฝั่งซ้ายจากคันคองมหาราช ถึง ถนนสายเอเซียหมู่ที่ 6  3 ธ.ค. 2563 74
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  25 พ.ย. 2563 78
  (1)     2   
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-047-3789
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จำนวนผู้เข้าชม 6,420,308 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10