หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 
 
หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายจากประปา ตอตะเคียนถึงสุดเขต หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ม.ค. 2566 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมถนนลูกรังภายในตำบลจะดำเนินการซ่อมแซมเฉพาะที่เป็นหลุมเป็นบ่อและซ่อมแซมถนนตีนตะขาบหรือ มีปริมาณลูกรังปรับปรุงซ่อมแซม ไม่น้อยกว่า ๕๓๗ ล   24 ม.ค. 2566 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   17 ม.ค. 2566 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางลอดสายเอเชียถึงทางเข้าวัดโคกพระ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 บ้านบางบ้านไร่และบ้านหางบางบ้านไร่ ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี    10 ม.ค. 2566 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางเลา , บ้านบางบ้านไร่ , บ้านหางบางบ้านไร่ และบ้านไร่กล้วย หมู่ที่ ๑,๓,๕,๖ ตำบลโพกรวม องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิง   10 ม.ค. 2566 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV system ) พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ หมู่ที่ 1,2,3,6,7 จำนวน 41 ตัว องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุร   9 ธ.ค. 2565 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห. ๒๐๐๘ ทางหลวงชนบท ๓๒ วัดดาวดีงส์ บ้านไร่กล้วย หมู่ที่ ๖ ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก   19 ต.ค. 2565 61
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางแบบ โซล่าเซลส์ สายกลางหมู่บ้าน บ้านไร่กล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   18 ต.ค. 2565 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( รถยนต์ส่วนกลาง ) รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน   23 ก.ย. 2565 38
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลวินิจฉัยอุทธรณ์และขออนุมัติยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( รถยนต์ส่วนกลาง ) รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน   19 ก.ย. 2565 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม   16 ก.ย. 2565 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ท่อพีวีซี ระบายน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน   16 ก.ย. 2565 37
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( รถยนต์ส่วนกลาง ) รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน   14 ก.ย. 2565 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางแบบโซล่าเซลส์ สายกลางหมู่บ้าน บ้านไร่กล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   13 ก.ย. 2565 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 สายหนองลานบริเวณเขตติดต่อ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   25 ก.ค. 2565 33
 
  (1)     2      3   
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-047-3789
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
อบต.โพกรวม : 036-510-803 กองช่าง : 036-510-802 กองสวัสดิการสังคม : 036-510-564 งานป้องกันฯ : 036-699-433
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จำนวนผู้เข้าชม 8,242,347 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10