หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 
 

 
งาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  
 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  
สร้างความสุขให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง ซึ่งมีกิจกรรม และของขวัญให้กับเด็ก
ที่อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาโรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธื์
ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โดยมีนายวุฒิพงศ์  ศรีรัง นายก อบต.โพกรวม
เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โดย...คำขวัญวันเด็ก เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 14.42 น. โดย สำนักปลัด อบต.

ผู้เข้าชม 8 ท่าน