หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 
 

 
กีฬาสัมพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธ์ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม  
 

กีฬาสัมพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธ์  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 16.14 น. โดย สำนักปลัด อบต.

ผู้เข้าชม 3 ท่าน