หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บางมัญ   ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.บางมัญ   ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.บางมัญ   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.บ้านหม้อ   จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 8289 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.บ้านหม้อ   จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง-1048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
ทต.อินทร์บุรี   จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาดเล็ก จำนวน 10 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 055-54-0023-29,055-54-0032-34 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.บางกระบือ   ซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อบต.) องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.วิหารขาว   ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายนางลูกจันทร์ เจิมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.วิหารขาว   ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการประจำปีงบประมาณ 2564 รายนายตี๋ แซ่ไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.วิหารขาว   จ้างซ่อมแซมไหล่ทางสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.วิหารขาว   จ้างติดตั้งเต็นท์ ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาวและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.วิหารขาว   จ้างเหมาเช่าเต็นท์ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาวและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
ทม.บางระจัน   จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.ท่างาม   จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางเข้าบ่อทราย หมู่ที่ 3 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-01) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีคัดเลือก 11 ต.ค. 2564
ทต.อินทร์บุรี   จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9101 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564
อบต.โพสังโฆ   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564
อบต.โพสังโฆ   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564
อบต.โพสังโฆ   จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลโพสังโฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564
อบต.โรงช้าง   จัดทำอาหารและเครื่องดื่มในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนกรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ผู้กักตัว ๑๔ วัน) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑๑๗ ชุดๆละ ๕๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๔ ต.ค. ๒๕๖๔ 11 ต.ค. 2564
ทต.ทับยา   ซื้อชุดถุงยังชีพ จำนวน 9 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564
อบต.วิหารขาว   จ้างติดตั้งเต็นท์ ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาวและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564
อบต.วิหารขาว   จ้างเหมาเช่าเต็นท์ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาวและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564
อบต.วิหารขาว   จ้างเหมาเช่าเต็นท์ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาวและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564
ทม.บางระจัน   จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564
ทม.บางระจัน   จ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564
อบต.ท่างาม   ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 162
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-047-3789
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จำนวนผู้เข้าชม 5,775,867 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10