หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โพกรวม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.วิหารขาว   จ้างวางท่อระบายน้ำบริเวณ ซอย 2/2 ถึง ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
อบต.วิหารขาว   จ้างก่อสร้างห้องน้ำ อบต.วิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
อบต.ต้นโพธิ์   จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะขามเทศ หมู่ที่ 5 และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมื่นหาญ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
อบต.โรงช้าง   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๖๙ สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
อบต.ค่ายบางระจัน   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส รายนายวิชาญ นัดพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
อบต.ค่ายบางระจัน   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส รายนางสาวพิมพ์ อนุสนธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
อบต.ค่ายบางระจัน   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส รายนางปาน พึ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
อบต.ค่ายบางระจัน   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส รายนางฉวี สุริวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
อบต.โพทะเล   ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านกลับ ช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
อบต.โพทะเล   ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพทะเล ช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ทต.อินทร์บุรี   จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลอินทร์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ทต.อินทร์บุรี   จ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุง เทคอนกรีต หมุ่ที่ 3,4 ตำบออินทร์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.พักทัน   จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (แทนตำแหน่งว่าง) จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารร่างขอบเขตของงานที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.โพประจักษ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 บ้านวัดเสาธงหิน หมู่ที่ 1 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 2566
ทม.บางระจัน   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๕ ตำบลเชิงกลัด (เชื่อมซอย ๗๒ - ซอย ๗๔) 25 ก.ย. 2566
อบต.วิหารขาว   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.วิหารขาว   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.วิหารขาว   จ้างกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อยืมริมถนนสิงห์บุรี-พิกุลทอง หมู่ที่ 1 - 5 องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.จักรสีห์   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายทุ่งหนองบัว หมู่ที่ 1 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.จักรสีห์   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านนางช้วน ประเสริฐ หมู่ที่ 6 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.บางมัญ   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 2566
อบต.บางมัญ   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 2566
อบต.พักทัน   จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (แทนตำแหน่งว่าง) จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารร่างขอบเขตของงานที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.จักรสีห์   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านนางช้วน ประเสริฐ หมู่ที่ 6 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2566
อบต.จักรสีห์   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 7,155 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
อบต.บ้านแป้ง   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 418
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-047-3789
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
อบต.โพกรวม : 036-510-803 กองช่าง : 036-510-802 กองสวัสดิการสังคม : 036-510-564 งานป้องกันฯ : 036-699-433
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จำนวนผู้เข้าชม 8,774,449 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10