หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.บางระจัน   จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ-1118 สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2565
อบต.วิหารขาว   ซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2565
อบต.โรงช้าง   จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2565
อบต.จักรสีห์   ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาอุทกภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2565
อบต.โรงช้าง   ซื้อซื้อทรายหยาบ จำนวน ๕๐ ลบ.ม. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะพนังกั้นน้ำในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
อบต.โรงช้าง   ซื้อซื้อทรายหยาบ จำนวน ๒๔๐ ลบ.ม. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะพนังกั้นน้ำในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
อบต.โรงช้าง   ซื้อกระสอบทราย จำนวน ๒๔,๐๐๐ ใบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะพนังกั้นน้ำในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
อบต.โรงช้าง   ซื้อกระสอบทราย จำนวน ๑๗,๖๐๐ ใบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่อาศัยของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
อบต.โพประจักษ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณคลองยายสีถึงริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 1 บ้านวัดเสาธงหิน ตำบลโพประจักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
อบต.โพประจักษ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงบริเวณหน้าวัดจำปา หมู่ที่ 1 บ้านวัดเสาธงหิน ตำบลโพประจักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
อบต.ต้นโพธิ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห.2011 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 8-9 ตำบลต้นโพธิ์ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14,100 ตารางเมตร ตามแบบอบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
อบต.จักรสีห์   ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
อบต.จักรสีห์   ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
อบต.จักรสีห์   จ้างประกอบอาหารตามโครงการผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
อบต.ท่างาม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโพธิ์สำนัก หมู่ที่ 11 ตำบลท่างาม องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
ทต.ทับยา   ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร จำนวน 2 ชุด และ ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร จำนวน 1 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
อบต.โรงช้าง   ไม้เสาเข็ม ยูคา ขนาด ๕ นิ้ว ยาว ๖ เมตร จำนวน ๕๐๐ ต้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะพนังกั้นน้ำในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง 4 ต.ค. 2565
อบต.โรงช้าง   ซื้อซื้อทรายหยาบ จำนวน ๒๔๐ ลบ.ม. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะพนังกั้นน้ำในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
อบต.โรงช้าง   ซื้อกระสอบทราย จำนวน ๑๗,๖๐๐ ใบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่อาศัยของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ทม.บางระจัน   ซื้อทรายหยาบบ่อ กระสอบถุงปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ทม.บางระจัน   จ้างเหมารถแม็คโคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
อบต.จักรสีห์   จ้างบริการคนงาน (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
อบต.บางกระบือ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสักเหล็ก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
อบต.หัวไผ่   จ้างเหมาบริการพนักงานผู้ช่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
อบต.หัวไผ่   จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
อบต.โรงช้าง   จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 291
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-047-3789
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
อบต.โพกรวม : 036-510-803 กองช่าง : 036-510-802 กองสวัสดิการสังคม : 036-510-564 งานป้องกันฯ : 036-699-433
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จำนวนผู้เข้าชม 7,173,858 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10