หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.น้ำตาล   จ้างจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการ อบต. เคลื่อนที่และประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2566
อบต.น้ำตาล   จ้างจ้างทำป้ายโครงการ อบต. เคลื่อนที่และประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2566
อบต.หนองกระทุ่ม   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2566
อบต.น้ำตาล   จ้างจ้างต่ออายุการใช้งานในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่าย อปท.สิงห์บุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ทม.บางระจัน   จ้างทำป้าย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ทม.บางระจัน   จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-6214 สิงห์บุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-35-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ทม.บางระจัน   จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 180 สิงห์บุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 026-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ทต.ทับยา   จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลทับยา โดยขุดเจาะบ่อขนาด 6 นิ้ว จำนวน 50 เมตร (ตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
อบต.จักรสีห์   จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน 81-1056 สิงห์บุรี เข้ารับการตรวจเช็คตามระยะเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
อบต.น้ำตาล   ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
อบต.ค่ายบางระจัน   ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ทม.บางระจัน   ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบางระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ทม.บางระจัน   จ้างถมดินบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
อบต.ต้นโพธิ์   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
อบต.บางมัญ   ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ทม.บางระจัน   จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ทม.บางระจัน   จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
อบต.ต้นโพธิ์   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ทต.ทับยา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมโดมโรงเรียนเทศบาลทับยา(วัดสุทธาวาส) เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มี.ค. 2566
อบต.โรงช้าง   จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ห้องน้ำ ห้องส้วม อุปกรณ์สุขภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
อบต.คอทราย   จ้างเหมาจัดอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลคอทราย ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
อบต.บ้านแป้ง   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
อบต.พักทัน   ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน จำนวน 30 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารร่างขอบเขตของงานที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ทต.ทับยา   จ้างเหมารถแบ๊คโฮดำเนินงานขุดวางท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่ที่3 และหมู่ที่ 4 ตำบลทับยา จำนวน 2 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 2566
อบต.หัวไผ่   จ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 2566
อบต.ค่ายบางระจัน   จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน (www.Kaibangrachan.go.th) พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ Valued Package โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 331
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-047-3789
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
อบต.โพกรวม : 036-510-803 กองช่าง : 036-510-802 กองสวัสดิการสังคม : 036-510-564 งานป้องกันฯ : 036-699-433
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จำนวนผู้เข้าชม 8,242,212 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10