หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว จำนวน ๔ จุด ภายในหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]จ้างดำเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ ระหว่างวันที่ 16 -31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างโดมหลังคา บริเวณลานปูนเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]

<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)