หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมอัพเกรดคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ตู้เหล็ก ) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]ซื้ออุปกรณ์ในการปรับปรุงอาคารและปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โพกรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างปรับปรุงอาคารและปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โพกรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลิม ศรีสว่างและสายบ้านนายสุชิน แหวนทองคำ หมู่ที่ 1 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลิม ศรีสว่างและบ้านนายสุชิน แหวนทองคำ หมู่ที่ 1 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6