หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โพกรวม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านจ่า   จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตามบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 1 คัน 18 เม.ย. 2567
ทม.บางระจัน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และท่อ คสล.บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลสิงห์ (ซอยเทศบาล 41,43) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เม.ย. 2567
อบต.ค่ายบางระจัน   จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๘ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.บางมัญ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการต่างๆของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.พักทัน   จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดทับ สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงเช็คตาอั่ง หมู่ที่ 2 บ้านพักทัน ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,340 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 402 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. พักทัน กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.หนองกระทุ่ม   ซื้อเสื้อกั๊กปฏิบัติการ (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.โพธิ์ชัย   ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ 30 004 สายบ้านลำใต้-บ้านใหม่ชายคลอง หมู่ที่ 7,8 ตำบลโพธิ์ชัย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 18 เม.ย. 2567
อบต.โรงช้าง   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
อบต.โรงช้าง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
อบต.โรงช้าง   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ในการฉีด จำนวน ๒,๖๕๐ ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
อบต.โรงช้าง   จ้างการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
อบต.ไม้ดัด   ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะตำบลไม้ดัด ประจำปี 2567 จำนวน 9 รายการ (กระดาษปรุ๊บสร้างแบบ, ตะแกรงตะกร้า,กระดาษ A4,ปากกาลูกลื่น,เชือกว่าว,ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ำเงิน,ปากกาเคมี 2 หัว สีแดง,ปากกาเคมี 2 หัว สีดำและเข็มก้นทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
อบต.ไม้ดัด   ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ทรงกระบอกมีฝาปิดติดบานพับ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร สีเขียว พร้อมสกรีนตราสัญญาลักษณ์และข้อความที่กำหนด จำนวน 50 ใบ ตามโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะตำบลไม้ดัด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
อบต.ไม้ดัด   จ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะตำบลไม้ดัด ประจำปี 2567 ขนาด 1.00 X 2.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะตำบลไม้ดัด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
อบต.ค่ายบางระจัน   จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนางเงิน โชติมะนัส บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
อบต.โพกรวม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. 28054 สายเลียบคลองชลประทาน แอล 6 (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 3 บ้านบางบ้านไร่ ตำบลโพกรวม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เม.ย. 2567
ทม.บางระจัน   จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
ทม.บางระจัน   จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
อบต.ค่ายบางระจัน   จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนายมานะ มาฆะ บ้านเลขที่ ๑๙/๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
อบต.ค่ายบางระจัน   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนมะม่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
อบต.โพกรวม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. 28054 สายเลียบคลองชลประทาน แอล 6 (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 3 บ้านบางบ้านไร่ ตำบลโพกรวม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เม.ย. 2567
อบต.โพกรวม   จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
อบต.โพกรวม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ. 28054 สายเลียบคลองชลประทาน แอล 6 (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 3 บ้านบางบ้านไร่ ตำบลโพกรวม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เม.ย. 2567
อบต.โพธิ์ชัย   ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ ๓๐ ๐๐๔สาย บ.ลำใต้-บ.ใหม่ชายคลอง หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร ช่วง กม. ๐+๕๐๐ ถึง กม. ๓+๐๐๐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 17 เม.ย. 2567
อบต.โพธิ์ชัย   ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ 30 ? 004 สายบ้านลำใต้-บ้านใหม่ชายคลอง หมู่ที่ 7,8 ตำบลโพธิ์ชัย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 17 เม.ย. 2567
อบต.ค่ายบางระจัน   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 517
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-047-3789
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
อบต.โพกรวม : 036-510-803 กองช่าง : 036-510-802 กองสวัสดิการสังคม : 036-510-564 งานป้องกันฯ : 036-699-433
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จำนวนผู้เข้าชม 9,577,678 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10